CYNYRCHIADAU THEATR GYDWEITHREDOL TROED-Y-RHIW

Pentre Cwmffradach (Cyfres y Pwyllgor Apêl) | Haf 2019
Cymanfa Ganu Cwmffradach | Chwefror i Mawrth 2019
Croesawu'r Cobyn Gatre | Awst 2018

Ganrif yn ôl tyfodd bechgyn a merched o gefn gwlad y gorllewin i fod yn bobl fusnes o'r radd flaenaf yn Llundain. Heddiw, dim ond tri busnes llaeth o dras Cymreig sydd ar ôl. Ond mae un arwydd o'r hen gysylltiad â Cheredigion a'r cyffiniau dal yno. Y Cobyn. A dyma'i stori.

Y Noson Ola' | Mehefin 2018

Yn rhan o ddathliadau Cymru-Ohio yn Aberaeron. Diolch i Marian Delyth am y llun ar y chwith.

Y Freuddwyd | Mehefin 2018

Yn rhan o ddathliadau'r cenhadon a aeth o Neuadd-lwyd i Fadagasgar yn 1818.

Y Sioe Cneifo | Medi 2017

Dyma gân o Y Sioe Cneifo - cynhyrchiad ar y cyd gan Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw a Theatr Felin-fach yn rhan o'r Ŵyl Ddrama.

Panto Pantycelyn (Euros Lewis) | Ebrill 2017
Yr Oruchwyliaeth Newydd (Ieuan Griffiths) | Hydref 2016
Pobl yr Ymylon (Idwal Jones) | 2015 a 2016
Parc Glas (Addasiad gan Roger Owen o Y Berllan Geirios gan Chekhov) | Hydref 2015
Cofia'n Gwlad | Tachwedd 2014

Fersiwn ffilm o'r ddrama a berfformiwyd yn 2014 yng nghymdogaethau Bow Street, Capel Bangor, Penrhyncoch a Thalybont yw Cofia'n Gwlad. Roedd y ddrama yn rhan o brosiect a sefydlwyd gan eglwysi Anghydffurfiol y fro i gofio a myfyrio am y Rhyfel Mawr (1914-1918) ar sail pob atgof a thystiolaeth leol. Llwyfannwyd y gwaith gan actorion lleol mewn cydweithrediad a Theatr Gydweithredol Troedyrhiw.

SDIMBYDINEUD | Mehefin a Gorffennaf 2014

1/9
Noson Lawen Lawen | 2013 a 2014
Sgets Y Ffoaduriaid
Sgets Merched y Wawr
Un Arglwydd (Gwynn ap Gwilym) | Hydref 2012
Cadwyni yn y Cof | Medi 2011
Y Swper Olaf | Mai 2011

Dros 600 can mlynedd yn ôl creodd Leornado da Vinci ei gampwaith Y Swper Olaf. Peintiodd y llun ar wal 10 medr wrth 5 medr mewn mynachdy ym Milan. Y mae i'w weld yno hyd y dydd heddiw. Ddydd Sul, 1 Mai, 2011 daeth criw ynghyd yn Festri Tyngwndwn, Felin-fach i ail-greu'r llun. Treuliwyd dau Sul yn trafod cynnwys y llun a'i berthynas â stori fawr y Pasg. Trafodwyd hefyd union anghenion yr ail-greu.

Diwedd y Byd | 2010

I nodi 70 mlynedd ers colli cymdogaeth Gymraeg Mynydd Epynt i'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

I gofio Thomas Morgan, Epynt | 2010
Y Dyn Drwg a'r Da Da | 2010
Les a'r Ffesantyn | 2008 a 2009

1/7
Priodas Cwmffradach | Chwefror - Mawrth 2009
Blodeuwedd (Saunders Lewis) | Medi - Hydref 2008
Lock, Stock a Hamster | Chwefror - Mawrth 2008
Eisteddfod Cwmffradach | Chwefror - Mai 2007
Meini Gwagedd (Kitchener Davies) | Chwefror 2007
Drwg yn y Caws | Medi 2006
Clod y Cledd | Ebrill 2006
Linda (Gwraig Waldo) | Chwefror - Mawrth 2006
PLAID LEISIO | Medi - Hydref 2005
© 2023 by Andy Decker. Proudly created with WIX.COM
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
Blodeuwedd

Hedd ap Hywel ac Anna ap Robert