CYNYRCHIADAU THEATR GYDWEITHREDOL TROED-Y-RHIW

Pentre Cwmffradach (Cyfres y Pwyllgor Apêl) | Haf 2019
Cymanfa Ganu Cwmffradach | Chwefror i Mawrth 2019
Croesawu'r Cobyn Gatre | Awst 2018

Ganrif yn ôl tyfodd bechgyn a merched o gefn gwlad y gorllewin i fod yn bobl fusnes o'r radd flaenaf yn Llundain. Heddiw, dim ond tri busnes llaeth o dras Cymreig sydd ar ôl. Ond mae un arwydd o'r hen gysylltiad â Cheredigion a'r cyffiniau dal yno. Y Cobyn. A dyma'i stori.

Y Noson Ola' | Mehefin 2018

Yn rhan o ddathliadau Cymru-Ohio yn Aberaeron. Diolch i Marian Delyth am y llun ar y chwith.

Y Freuddwyd | Mehefin 2018

Yn rhan o ddathliadau'r cenhadon a aeth o Neuadd-lwyd i Fadagasgar yn 1818.

Y Sioe Cneifo | Medi 2017

Dyma gân o Y Sioe Cneifo - cynhyrchiad ar y cyd gan Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw a Theatr Felin-fach yn rhan o'r Ŵyl Ddrama.

Panto Pantycelyn (Euros Lewis) | Ebrill 2017
Yr Oruchwyliaeth Newydd (Ieuan Griffiths) | Hydref 2016
Pobl yr Ymylon (Idwal Jones) | 2015 a 2016
Parc Glas (Addasiad gan Roger Owen o Y Berllan Geirios gan Chekhov) | Hydref 2015
Cofia'n Gwlad | Tachwedd 2014

Fersiwn ffilm o'r ddrama a berfformiwyd yn 2014 yng nghymdogaethau Bow Street, Capel Bangor, Penrhyncoch a Thalybont yw Cofia'n Gwlad. Roedd y ddrama yn rhan o brosiect a sefydlwyd gan eglwysi Anghydffurfiol y fro i gofio a myfyrio am y Rhyfel Mawr (1914-1918) ar sail pob atgof a thystiolaeth leol. Llwyfannwyd y gwaith gan actorion lleol mewn cydweithrediad a Theatr Gydweithredol Troedyrhiw.

SDIMBYDINEUD | Mehefin a Gorffennaf 2014

1/9
Noson Lawen Lawen | 2013 a 2014
Sgets Y Ffoaduriaid
Sgets Merched y Wawr
Un Arglwydd (Gwynn ap Gwilym) | Hydref 2012
Cadwyni yn y Cof | Medi 2011
Y Swper Olaf | Mai 2011

Dros 600 can mlynedd yn ôl creodd Leornado da Vinci ei gampwaith Y Swper Olaf. Peintiodd y llun ar wal 10 medr wrth 5 medr mewn mynachdy ym Milan. Y mae i'w weld yno hyd y dydd heddiw. Ddydd Sul, 1 Mai, 2011 daeth criw ynghyd yn Festri Tyngwndwn, Felin-fach i ail-greu'r llun. Treuliwyd dau Sul yn trafod cynnwys y llun a'i berthynas â stori fawr y Pasg. Trafodwyd hefyd union anghenion yr ail-greu.

Diwedd y Byd | 2010

I nodi 70 mlynedd ers colli cymdogaeth Gymraeg Mynydd Epynt i'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

I gofio Thomas Morgan, Epynt | 2010
Y Dyn Drwg a'r Da Da | 2010
Les a'r Ffesantyn | 2008 a 2009

1/7
Priodas Cwmffradach | Chwefror - Mawrth 2009
Blodeuwedd (Saunders Lewis) | Medi - Hydref 2008
Lock, Stock a Hamster | Chwefror - Mawrth 2008
Eisteddfod Cwmffradach | Chwefror - Mai 2007
Meini Gwagedd (Kitchener Davies) | Chwefror 2007
Drwg yn y Caws | Medi 2006
Clod y Cledd | Ebrill 2006
Linda (Gwraig Waldo) | Chwefror - Mawrth 2006
PLAID LEISIO | Medi - Hydref 2005
© 2023 by Andy Decker. Proudly created with WIX.COM
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now