AMDANOM NI

Sefydlwyd Cwmni Cydweithredol Troed-y-Rhiw ym mis Mehefin 2005 yn dilyn cyfres o sgyrsiau yn canolbwyntio ar botensial y ddrama Gymraeg. Cyfranodd dros 70 o bobl at y drafodaeth, y rhelyw ohonynt yn arweinwyr cymdogaethol ac enthiwsiastwyr y ddrama yn nhair sir y gorllewin. Daw enw’r cwmni o leoliad y trafodaethau hyn - festri Troed-y-Rhiw, ym mherfedd cefn gwlad Ceredigion.

 

Trwy rym brwdfrydedd yr ymateb penderfynwyd bwrw ati i ffurfio cwmni newydd cydweithredol, ac i greu partneriaeth rhwng y cwmni a chymdogaethau Cymraeg ledled Cymru.

Nod y cwmni yw porthi meddwl a dychymyg cymdogaethau Cymraeg trwy ymddiried yng nghreadigrwydd chwaraewyr a chynulleidfaoedd yn ddi-wahan.

 

Cofrestrwyd Troed-y-Rhiw yn gwmni cydweithredol cyfyngedig yn Nhŷ’r Cwmnïau ym mis Mawrth 2008.

 

Mae aelodaeth o’r cwmni yn gwbl agored i bawb sy’n cefnogi ei amcanion.

 
 

BE' SY' MLÂN?

Ydych chi'n cofio 'Steddfod Cwmffradach (2007) ac wedyn Priodas Cwmffradach (2009)? Neu a fuoch chi'n rhan o antur Cymanfa Ganu Cwmffradach yn y gwanwyn eleni?

Wel ma' Theatr Troedyrhiw yn mentro nôl i'r gymuned anhydrin honno gyda chynnwys digidol!

 

Dilynwch y cyfan ar grŵp Facebook Pentre' Cwmffradach am yr holl anturiaethau, wrth i'r trigolion amryliw ymateb i'r drychineb o glywed nad yw cymdogaeth Cwmffradach wedi cael targed ariannol i godi arian ar gyfer Eisteddfod Ceredigion 2020! 

 

Y LLYFRGELL DDRAMÂU

Yn nghyfnod y cwmnïau drama lleol yng Nghymru cyfansoddwyd cannoedd o ddramâu. Digon cyffredin yw safon llawer iawn ohonynt – o fawr o ddiddordeb, bellach. Ond mae yna hefyd berlau yn eu mysg – dramâu y mae’n werth eu darllen heddiw a gwerth ystyried eu llwyfannu o’r newydd. Y sgriptiau llawn potensial hyn yw crynswth Llyfrgell Ddramâu ddigidol hon – sgriptiau o botensial i gwmnïau o bob oedran a statws.

Yn rhan o'r Ŵyl Ddrama, mae Theatr Gydweithredol Troed-y-rhiw a Theatr Felin-fach wedi bod yn casglu dramâu 'slawer dydd o bob cwr o'r wlad. Rydym wedi casglu dros 250 o ddramâu ar ffurf copi caled ac mae'r rhestr lawn i'w gweld ar y wefan.

 

CYMRYD RHAN

 
 

DWEUD EICH DWEUD

CYSYLLTU

Uned 2

Bryn Salem

Felinfach

Llanbedr Pont Steffan

Ceredigion

SA48 8AD

swyddfa[at]theatrtroedyrhiw[dot]com

@CwmniTroedyrhiw

 
© 2023 by Andy Decker. Proudly created with WIX.COM
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now